Home สวัสดิการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ)

จาก admin
1724 แสดง

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด เท่านั้น
2. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด ก่อน
3. รับสมัครสมาชิก และสมทบ อายุไม่เกิน 58 ปี
4. เงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าปีละประมาณ 4,800 บาท /ปี
5. ค่าบำรุงรายปี ๆ ละ 20 บาท / ค่าสมัคร 20 บาท
6. เงินสงเคราะห์ศพที่ได้รับรายละ 600,000 บาท

หลักฐานเอกสารประกอบการสมัคร

  1. สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  4. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ(ถ้ามี)
  5. ใบรับรองแพทย์(ฉบับจริง)จากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น (อายุไม่เกิน 30 วัน)
  6. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที  091-6842330  ,  091-6842331

kalasintsc.comใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และความพึงพอใจของท่าน เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุกกี้ของkalasintsc.com ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy