Home สวัสดิการ เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้สูงอายุ

เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้สูงอายุ

จาก admin
1038 แสดง

                                ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์  จำกัด  ว่าด้วย  เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2555 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน  ดังนี้.-

1อายุ  65 – 69  ปีให้ได้รับเงินสวัสดิการ        จำนวน  500  บาท
2อายุ  70 – 74  ปีให้ได้รับเงินสวัสดิการ        จำนวน  1,000  บาท
3อายุ  75 – 79  ปีให้ได้รับเงินสวัสดิการ         จำนวน  2,000  บาท
4อายุ  80 – 84  ปีให้ได้รับเงินสวัสดิการ        จำนวน  3,000  บาท
5อายุ  85 – 89  ปีให้ได้รับเงินสวัสดิการ        จำนวน  4,000  บาท
6อายุ  90 – 99 ปีให้ได้รับเงินสวัสดิการ      จำนวน  5,000  บาท
7อายุ  100  ปี ขึ้นไปให้ได้รับเงินสวัสดิการ      จำนวน  10,000  บาท

                      การจ่ายเงิน         –  โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ฯ ในชื่อของสมาชิก

kalasintsc.comใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และความพึงพอใจของท่าน เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุกกี้ของkalasintsc.com ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy