Home เกี่ยวกับสหกรณ์ กรรมการดำเนินการ

กรรมการดำเนินการ

จาก admin
428 แสดง
นางบุญหนา บุญเรือง
ประธานกรรมการ
นายยรรยง คงภาษี
รองประธานกรรมการ
นายกระจ่าง อัฐนาค
รองประธานกรรมการ
นายประสบ ตรีทศ
รองประธานกรรมการ
นายพนมพร พรพนม
กรรมการ
นายปริญญา เพ็ญพิมพ์
กรรมการ
นายสมนึก จิตตภานนท์
กรรมการ
นายศาสตร์ศิลป์ ชิณโน
กรรมการ
นายชาญ ยอดประทุม
กรรมการ
นายพุธ คำแสงทอง
กรรมการ
นายนรากร เสนฤทธิ์
กรรมการ
นายสุปัน สุรันนา
กรรมการ
นายพิทักษ์ สุจิตตกุล
กรรมการและเลขานุการ
นายชาติชาย พิมพิไสย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายกิตยากร มังคะรัตน์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

kalasintsc.comใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และความพึงพอใจของท่าน เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุกกี้ของkalasintsc.com ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy