Home ข่าวประชาสัมพันธ์ มอบเงินสินไหมมรณกรรม ประกันชีวิตหมู่

มอบเงินสินไหมมรณกรรม ประกันชีวิตหมู่

จาก admin
249 แสดง

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด โดยนายสุเนตร ทองคำ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ มอบเงินสินไหมมรณกรรม ประกันชีวิตหมู่ จำนวน 500,000 บาท แก่ทายาทผู้รับผลประโยชน์ ของ นายบัณฑิต นนทะแสน

kalasintsc.comใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และความพึงพอใจของท่าน เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุกกี้ของkalasintsc.com ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy