Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ทำบุญตักบาตร เนื่องด้วยเทศกาลเข้าพรรษา

ทำบุญตักบาตร เนื่องด้วยเทศกาลเข้าพรรษา

จาก admin
42 แสดง

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 07.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องด้วยเทศกาลเข้าพรรษา นางบุญหนา บุญเรื่อง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียง ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด


kalasintsc.comใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และความพึงพอใจของท่าน เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุกกี้ของkalasintsc.com ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy