Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นการจัดทำ(ร่าง) ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นการจัดทำ(ร่าง) ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

จาก admin
79 แสดง

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นการจัดทำ(ร่าง) ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์เกี่ยวกับการขาย การโอน และการจ่ายคืนค่าหุ้น พ.ศ. ๒๕๖๔

kalasintsc.comใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และความพึงพอใจของท่าน เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุกกี้ของkalasintsc.com ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy