Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ผจก.ให้ความรู้ในการบรรยาย ในหัวข้อ”เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด แล้วได้อะไร”

ผจก.ให้ความรู้ในการบรรยาย ในหัวข้อ”เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด แล้วได้อะไร”

จาก admin
41 แสดง

นายสุเนตร ทองคำผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ให้ความรู้ในการบรรยาย ในหัวข้อ
“เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด แล้วได้อะไร”โครงการประชุมข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม อำเภอสมเด็จ

kalasintsc.comใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และความพึงพอใจของท่าน เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุกกี้ของkalasintsc.com ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy