Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ฉบับที่ 026/2566 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ฉบับที่ 026/2566 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566

จาก นายคมกฤช วิชัยโย
3277 แสดง

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ฉบับที่ 026/2566 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566

1. อำเภอเมือง 1

2. อำเภอเมือง 2 (โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร)

3. อำเภอดอนจาน

4. อำเภอกมลาไสย

5. อำเภอร่องคำ

6. อำเภอสหัสขันธ์

7. อำเภอสามชัย

8. อำเภอห้วยเม็ก

9. อำเภอท่าคันโท

10. อำเภอหนองกุงศรี

11. อำเภอยางตลาด

12. อำเภอฆ้องชัย

13. อำเภอห้วยผึ้ง

14. อำเภอกุฉินารายณ์

15. อำเภอเขาวง

16. อำเภอนาคู

17. อำเภอนามน

18. อำเภอคำม่วง

19. อำเภอสมเด็จ

20. หน่วยจังหวัด

kalasintsc.comใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และความพึงพอใจของท่าน เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุกกี้ของkalasintsc.com ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy