Home เกี่ยวกับสหกรณ์ กรรมการดำเนินการ

กรรมการดำเนินการ

จาก admin
3592 แสดง
นายยรรยง คงภาษี
ประธานกรรมการ

นายกระจ่าง อัฐนาค
รองประธานกรรมการ
นายศาสตร์ศิลป์ ชิณโน
รองประธานกรรมการ
นายพุธ คำแสงทอง
รองประธานกรรมการ
นายชาญ ยอดประทุม
รองประธานกรรมการ
นายสมมัคร ดอนชัย
รองประธานกรรมการ
นางสุวคนธ์ ผ่านสำแดง
กรรมการ
นายอภิชาต มหาแสน
กรรมการ
นายอารมณ์ จารุทรัพย์สดใส
กรรมการ
นางเพ็ญแข พิมพิไสย
กรรมการ
นายนรากร เสนฤทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
นายกิติพงค์ ศรีคิรินทร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายประดิษฐ์ ซองศิริ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายศิริพงษ์ คำอาจ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายประหยัด พานิชย์ดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

kalasintsc.comใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และความพึงพอใจของท่าน เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุกกี้ของkalasintsc.com ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy