Home ข่าวประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด นำโดย นายประสบ ตรีทศ รองประธานกรรมการ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด นำโดย นายประสบ ตรีทศ รองประธานกรรมการ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

จาก นายคมกฤช วิชัยโย
634 แสดง

kalasintsc.comใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และความพึงพอใจของท่าน เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุกกี้ของkalasintsc.com ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
Support